Nyheter och info:            

2016-05-06.  Lovdag för skolorna !!
Fredag 6/5 har skolorna lovdag och därmed sker även Länstrafikens vanliga indragningar av vår busstrafik under icke skoldagar.
Under lovdagen körs endast avgången 05.55 från Bredsel via Vidsel/Vistträsk mot Älvsbyn , i retur endast avgången 16.15 från Älvsby Busstation. Jokkmokkaren, linje 36 går enligt tabell.

2016-01-12.

Tidtabellsförändring, avgången från Bredsel  08.45 är tidigarelagd  fr 12/1 med fem minuter till kl 08.40 samt fortsatt justering efter linjen. Det p.g.a ökande antal resenärer och för att hinna till avgångarna vidare mot kusten från Älvsbyn. Ny tabell att hämta via denna länk : linje 242Äldre nyheter 

Välkommen till Granlunds Buss!

 - tala med oss när det gäller transporter!

         

Om Granlunds Buss

Vi bedriver linjetrafik i Länstrafikens regi på sträckan Vidsel-Älvsbyn, på båda sidorna om Piteåälven. Sedan 2012-12-09 trafikerar vi även linje 36, Piteå-Jokkmokk, samt tillsammans med Nordbergs Buss linje 32 Älvsbyn-Piteå på uppdrag av Centrala Buss och Länstrafiken.

Vi utför även beställningstrafik och skolskjutsar. Med en taxi ser vi till att bl.a flygtaxi utförs på orten i samarbete med Älvsby Taxi. Läs mer » Alkolås

Vill du veta mer om vår satsning på alkolås i alla fordon och om vad IQ-projektet är så klicka på vårt IQ-projektnummer ovan.
Välkommen ombord!

Eftersom vi även i lastbilarna har alkolås så är vi också där med i ett IQ-projekt.